strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

Poniżej znajdziecie Państwo zakres przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry Zarządzania Turystyką w ramach specjalności Turystyka i Hotelarstwo, Zarządzanie Biznesem Turystycznym oraz specjalności prowadzonych w ramach kierunku Europeistyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II sopnia w roku akademickim 2009/10.

   dr Anna Gardzińska

 • Geografia turystyki - ćwiczenia
 • Polityka turystyczna - ćwiczenia
 • Organizacja ruchu turystycznego - ćwiczenia
 • Obsługa ruchu turystycznego - ćwiczenia
 • Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych - wykład

    Prof. US dr hab. Beata Meyer

 • Obsługa ruchu turystycznego - wykład
 • Geografia turystyki - wykład
 • Strategie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Organizacja turystyki
 • Logistyka obsługi grupy turystycznej
 • Seminaria magisterskie i licencjackie

    dr Katarzyna Orfin

 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych - wykład
 • Produkt turystyczny - ćwiczenia
 • Badania rynku turystycznego - ćwiczenia
 • Planowanie turystyczne - ćwiczenia
 • Strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - ćwiczenia
 • Strategie rynkowe w turystyce - ćwiczenia
 • Transport turystyczny - ćwiczenia
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - ćwiczenia

    Prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk

 • Ekonomika handlu - wykład
 • Gospodarka turystyczna - wykład fakultatywny
 • Podstawy hotelarstwa - wykład
 • Polityka turystyczna - wykład
 • Seminaria magisterskie i licencjackie

    dr Agnieszka Sawińska

 • Marketing usług turystycznych w turystyce i rekreacji - ćwiczenia
 • Analiza rynku usług turystycznych - wykład, ćwiczenia
 • Planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji - wykład, ćwiczenia
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - wykład
 • Podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce - wykład
 • Informacja turystyczna - ćwiczenia

    dr Adam Pawlicz

 • Analiza dzialalności gospodarczej przedsiębiorstw hotelarskich - ćwiczenia
 • E-turystyka - wykład
 • Mikroekonomia 2 - wykład fakultatywny
 • Promocja obszarowego produktu turystycznego - wykład fakultatywny
 • Turystyka międzynarodowa - wykład
 • Zarządzanie hotelem - wykład
 • Zarzadzanie jakością usług turystycznych - wykład fakultatywny
 • Seminaria magisterskie i licencjackie

    dr Marta Sidorkiewicz

 • Hotelarstwo - wykład i ćwiczenia
 • Protokół dyplomatyczny w biznesie turystycznym - ćwiczenia
 • Turystyka biznesowa - wykład i ćwiczenia
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykład i ćwiczenia
 • Zarządzanie usługami - wykład i ćwiczenia

    dr Anna Tokarz-Kocik

 • Marketing usług turystycznych - wykład
 • Zarządzanie kadrami w turystyce - wykład i ćwiczenia
 • Kadry w turystyce i rekreacji - wykład i ćwiczenia
 • Zarządzanie usługami - wykład
 • Rynek usług - wykład

    mgr Aneta Wolna-Samulak

 • Partnerstwo i przywództwo w turystyce i rekreacji - ćwiczenia
 • Polityka turystyczna - ćwiczenia
 • Ekonomiczne podstawy turystyki - ćwiczenia
 • Ekonomika turystyki i rekreacji - ćwiczenia
 • Hotelarstwo - ćwiczenia
Więcej informacji o przedmiotach prowadzonych przez pracowników KZT znajdziecie Państwo tutaj.
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US    
       
    stat4u