strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr Anna Tokarz-Kocik


Anna Tokarz- Kocik rozpoczęła pracę dydaktyczną w październiku1997 roku jako asystent stażysta na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, którego jest absolwentką. Pracę magisterską obroniła 3 lutego 1998 r. W dniu 16 lutego 1998 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Polityki Gospodarczej Łączności na Wydziale Transportu i Łączności. W latach 1998-2001 była słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. 21 lutego 2002 r. uzyskała stopień naukowy - doktora nauk ekonomicznych w specjalności "marketing usług". W Katedrze Zarządzania Turystyką pracuje od czerwca 1999 roku., od 1 kwietnia 2002 roku - na stanowisku adiunkta.

Jest autorką lub współautorką wielu publikacji z zakresu gospodarki turystycznej, m.in. Badanie rynku turystycznego (współautorka A. Lewandowska, 2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym (2008),Hotelarstwo. Usługi – Eksploatacja –Zarządzanie (red. A. Panasiuk, D. Szostak, 2008), Marketing w turystyce i rekreacji (red. A. Panasiuk, 2013), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej (red. A. Panasiuk2014), Wybrane aspekty obsługi uczestników turystyki i rekreacji (red. B. Meyer, 2015) oraz ponad 90 artykułów naukowych dotyczących głównie problematyki kadrowej w hotelarstwie.

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US