strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr Marta Sidorkiewicz


Marta Sidorkiewicz - 1 lutego 2005 roku obroniła swoją pracę magisterską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku „Ekonomia” o specjalności „Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami”. Zaraz potem rozpoczęła swoją pracę dydaktyczną w Katedrze Zarządzania Turystyką, pracując początkowo na zlecenie. W dniu 1 października 2005 roku została w niej zatrudniona na stanowisku asystenta. W latach 2005-2007 Marta Sidorkiewicz była słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Efektem uczestnictwa w studiach była obrona pracy doktorskiej, w dniu 24 lutego 2011 roku, na temat „Ekonomicznych uwarunkowań rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim”. Od 1 maja 2012 roku dr Sidorkiewicz pracuje w Katedrze na stanowisku adiunkta.

Wśród największych dokonań publikacyjnych Pani Sidorkiewicz na szczególną uwagę zasługuje wydanie w 2011 roku autorskiej monografii pt. „Turystyka biznesowa”, natomiast w 2015, razem z dr. Adamem Pawliczem, podręcznika pt. „Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół turystyki biznesowej, hotelarstwa oraz marketingu usług.

Od początku swojej pracy naukowo-dydaktycznej Pani Sidorkiewicz uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia:

  • 2007 - Wyróżnienie Dziekana w konkursie na najlepszego asystenta w Uniwersytecie Szczecińskim i na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług;
  • 2008 - II miejsce w konkursie na najlepszego asystenta w Uniwersytecie Szczecińskim;
  • 2009 - Wyróżnienie Dziekana za organizację konferencji turystycznych oraz za wkład w rozwój naukowy Wydziału.
  • w latach 2007, 2008, 2010 i 2011 – nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.
   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US