strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr Adam Pawlicz


Adam Pawlicz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2014 roku wykłada gościnnie również na Uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa). Autor lub współautor ponad 100 monografii (w tym: Promocja produktu turystycznego, E-Turystyka, Rynek turystyczny), artykułów naukowych i podręczników z zakresu ekonomiki turystyki i hotelarstwa, publikacji w czasopismach branżowych (np. "Hotelarz") oraz ekspertyz dotyczących branży hotelarskiej turystycznej i hotelarskiej. Redaktor tematyczny anglojęzycznych zeszytów naukowych "Service Management", recenzent w "Journal of Hospitality Marketing & Management" oraz w licznych czasopismach naukowych w Polsce. Członek rad naukowych w Academica Science Journal, Uniwersytetu Tîrgu Mureş (Rumunia) oraz "Entrepreneurship" wydawanego przez SWU "Neofit Rilski"(Bułgaria).

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US