strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr Katarzyna Orfin


Katarzyna Orfin jest asystentem w Katedrze Zarządzania Turystyką od roku 2010.

Współpracę z Wydziałem rozpoczęła w 2008 roku, podejmując pracę w Biurze Promocji i Informacji, pełniąc funkcję starszego referenta, specjalisty ds. promocji. Od roku 2010 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zarządzania Turystyką Do głównych obszarów, będących przedmiotem zainteresowań badawczyc Katarzyny Orfini, należą przede wszystkim zagadnienia związane z wizerunkiem produktu turystycznego, polityką promocji, strategią rozwoju turystyki oraz marketingiem terytorialnym. Katarzyna Orfin jest autorem lub współautorem 25 publikacji naukowych (trzech w języku angielskim), z czego 6 to współautorstwo w podręcznikach akademickich i monografiach. Uczestniczyła w dwóch zespołowych grantach Narodowego Centrum Nauki oraz uczestniczy w badaniach statutowych Katedry Zarządzania Turystyką. W 2014 roku została Najlepszym Młodym Naukowcem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług za 2013 rok. Od roku 2013 jest Opiekunem Praktyk Studenckich kierunku Turystyka i Rekreacja WZiEU US.

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US