strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr hab. Beata Meyer, prof.US


Zainteresowania naukowe: zagadnienia dotyczące regionalnego rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych, w tym: kształtowania układów przestrzenno-gospodarczych przez turystykę oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji rozwoju turystyki. Powiązany obszar badawczy dotyczy procesu interakcji gospodarka (w tym turystyka) -środowisko geograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących transportu, zagospodarowania przestrzeni oraz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju we współczesnym świecie). Wcześniejsze obszary badawcze związane były z rozwojem transportu i jego znaczeniem dla rozwoju regionalnego (szczególnie w obszarach miejskich) oraz gospodarki przestrzennej w kontekście zrównoważonego rozwoju.Autor (współautor lub redaktor naukowy) ponad 120 publikacji, w tym 20 o charakterze zwartym.Redaktor naukowy Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki (od 2002 roku), wg oceny MNiSW – 9pkt.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyki, strategie rozwoju turystyki w regionie, gospodarka a środowisko; promotor i recenzent prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, m.in w zakresie regionalnego rozwoju turystyki, kształtowania produktów turystycznych,gospodarki przestrzennej oraz relacji turystyka - środowisko.

Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2005) - cykliczna organizacja odczytów popularno-naukowych i wycieczek, organizacja corocznego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Olimpiady Wiedzy o Turystyce (poziom okręgowy).

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US