strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr Agnieszka Sawińska


Agnieszka Sawińska jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, a swoją pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w Katedrze Zarządzania Turystyką w październiku 2002 roku. 5 lipca 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w specjalności "ekonomika turystyki" i "marketing usług", za pracę doktorską "Kształtowanie produktu turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim". Od 1 października 2005 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Jej aktywność wiąże się nie tylko z pracą naukowo-badawczą, ale i również z działaniami organizacyjnymi. W latach 2001-2006 pracowała na rzecz promocji WZiEU, organizowała m.in. Konkurs wiedzy o gospodarce Unii Europejskiej "EuroIndeks", sprawowała opiekę nad programem "Klasy Patronackie WZiEU" oraz brała czynny udział w organizacji licznych konferencji naukowych. W latach 2010-2012 była koordynatorem kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzonego wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Od 2007 roku pełniła funkcję sekretarza Zeszytu Naukowego Service Mangement, a od października 2011 jest redaktorem tematycznym Zeszytu Naukowego Ekonomiczne Problemy Turystyki.

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US