strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   mgr Karolina Michalska


jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja ukończyła w 2014 roku, broniąc tym samym pracę, skupiającą się na własnej koncepcji pakietu turystycznego dla współczesnej grupy dzieci i młodzieży. Od 2014 jest Doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług i przygotowuje pracę doktorską pt." Uwarunkowania konkurencyjności biur podróży na rynku turystyki dzieci i młodzieży w zakresie oferty" pod kierunkiem dr hab. prof. US Aleksandra Panasiuka. Jej zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojętą turystyką dzieci i młodzieży oraz językiem i kulturą Niemiec. Karolina Michalska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Co więcej, aktywnie angażuje się w organizację przedsięwzięć Katedry Zarządzania Turystyką oraz działalność Koła Naukowego Turystyki Uniwersytetu Szczecińskiego "KoNTurUS".

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US