strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   dr Anna Gardzińska


Anna Gardzińska (Dołowy) była studentką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku Ekonomia, na specjalności ekonomika turystyki. 8 lipca 2005 roku obroniła pracę magisterską na temat: "Wybrane formy promocji produktu turystycznego województwa zachodniopomorskiego". W październiku 2005 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną, pracując przez semestr zimowy na zlecenie. W dniu 20 lutego 2006 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Turystyką.
Do głównych obszarów, będących przedmiotem zainteresowań Anny Gardzińskiej, należą przede wszystkim zagadnienia związane z polityką turystyczną oraz rozwojem turystyki i współpracy transgranicznej. Chcąc zapoznać się z tą problematyką nie tylko od strony teorii, ale również praktyki, Anna Gardzińska odbyła miesięczny staż w niemieckiej regionalnej organizacji turystycznej Schwarzwald Tourismus GmbH. W listopadzie 2008 roku Anna Gardzińska otrzymała zgodę Rady Wydziału na otwarcie przewodu doktorskiego pt.: „Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego, na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie”. W grudniu 2009 roku podjęty projekt badawczy uzyskał finansowanie w ramach 38. konkursu na granty badawcze organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant promotorski). Dnia 02 lipca 2014 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Anny Gardzińskiej, a następnego dnia Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US