strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   mgr Adrianna Wolska


ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W lipcu 2014 roku obroniła pracę magisterską pt."Wzorce konsumpcji turystycznej mieszkańców Majorki", przygotowaną pod kierunkiem dr hab. prof. US Aleksandra Panasiuka. Adrianna Wolska, od roku 2014, jest słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się problematyką zachowań konsumenckich mieszkańców obszaru recepcji turystycznej w czasie wolnym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień czasu wolnego i zachowań konsumentów, a także języka i kultury Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem Balearów. Adrianna Wolska jest również studentką iberystyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Katedrę Zarządzania Turystyką, angażuje się w działalność Koła Naukowego Turystyki Uniwersytetu Szczecińskiego "KoNTurUS" oraz współpracuje z Uniwersytetem Balearskim na Majorce.

   Zobacz dane kontaktowe
   Terminy konsultacji
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US