strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

   Publikacje zwarte Katedry

Do najważniejszych publikacji zwartych przygotowanych przez pracowników Katedry należą:

 1. Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty, B. Meyer, Difin, Warszawa 2015
 2. Sidorkiewicz, A. Pawlicz, Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
 3. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014
 4. Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Difin, Warszawa 2014
 5. Marketing w turystyce i rekreacji, A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013
 6. Pawlicz, E-turystyka, PWN, Warszawa 2012
 7. Ekonomika w turystyce i rekreacji, A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011
 8. Sidorkiewicz,Turystyka biznesowa Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 9. Ekonomika turystyki i rekreacji A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 10. Informacja turystyczna A. Panasiuk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Potencjał turystyczny część 1, 2 oraz 3,  A. Panasiuk, B. Meyer, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 12. Ekonomika turystyki A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009.
 13. Usługi - eksploatacja - zarządzanie. red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 2009.
 14. Marketing usług turystycznych. red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006, 2007 2009.
 15. Obsługa ruchu turystycznego. red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009.
 16. Przedsiębiorstwo usługowe.Studia przypadków.  B. Filipiak, A. Panasiuk Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 17. Strategie rozwoju turystyki w regionie,  B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 19. Meyer B:Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008.
 20. Gospodarka turystyczna. red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 21. Pawlicz A. Promocjaproduktu turystycznego. Turystyka miejskaDifin, Warszawa 2008.
 22. Przedsiębiorstwo usługowe. red. B. Filipiak, A. Panasiuk Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 23. Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. B. Filipiak, A. Panasiuk Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 24. Tokarz A.:Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Difin, Warszawa 2008.
 25. Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego,  A. Panasiuk, M. Pluciński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 26. Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008, cz. 1 i 2.
 27. Lewandowska A.,Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2007
 28. Jakość usług turystycznych. red. A. Panasiuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 29. Zagospodarowanie turystyczne, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, cz. 1 i 2.
 30. Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 31. Polityka turystyczna. red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin-Kopenhaga 2005.
 32. Milewski D.:Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005.
 33. Współczesna ekonomika usług. red. A. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 2008.
 34. Meyer B:Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004.
 35. Tokarz A., Lewandowska A.:Badania rynku turystycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004.
 36. Ekonomiczne podstawy turystyki. red. A. Panasiuk Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004.
 37. Markowe produkty turystyczne. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Niechorze 2004.
 38. Tokarz A.:Ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003.

Ponadto Katedra poprzez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego wydaje cyklicznie dwa zeszyty naukowe:

 1. Ekonomiczne Problemy Turystykinr 1-15, (posiadające kategoryzację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 6 pkt).
 2. Service Management 1- 5 - wydawany w języku angielskim z wyodrębnionym działem dotyczącym zarządzania turystyką (posiadające kategoryzację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 6 pkt).


a także część dorobku naukowego i wydawnictw konferencyjnych publikuje w zeszycie naukowym:

Ekonomiczne Problemy Usług (który posiada kategoryzację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 9 pkt).

   Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowa Katedry obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy. Proces badawczy odbywa się w formie:

zadań badawczych, objętych działalnością statutową(w zakresie problematyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi Katedry) oraz badaniami własnymi (w znacznej części realizowanymi w związku z przygotowywaniem prac doktorskich i habilitacyjnych) m.in.:

 • Metodyczne aspekty oceny jakości usług turystycznych,
 • Regionalne aspekty kształtowania polityki turystycznej w województwie zachodniopomorskim,
 • Uwarunkowania i główne determinanty kreowania produktu turystycznego na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Nowoczesne koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.
 1. międzynarodowych projektów badawczych, np.:
  • Międzynarodowy projekt badawczy w ramach INTERREG-III-B nt. Europejski szlak forteczny - Baltic Culture and Tourism Route Fortresses. 
 2. projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów; grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NR UMO-2013/09/B/HS4/01286
  • Współpraca samorządu lokalnego i branży turystycznej w tworzeniu systemu informacji turystycznej w dobie społeczeństwa informacyjnego; grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NR NN114107833/ 2007
  • Stan i kierunki wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej (na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego); grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NR NN114 333740
  • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim; grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NR NN114 352439
  • Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie; grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NR NN114 169938
  • Porty bałtyckie jako stymulator rozwoju turystyki morskiej w Polsce; grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NR NN112 297638
 3. prac umownych, wykonywanych na zamówienie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, np:
  • Die Analyse SWOT der Touristischen Industrie In Lankreis Police , Stettin 2004. Zleceniodawca Tour.com, Interreg IIIC
  • Analiza i opracowanie koncepcji szlaku "Szwedzki trakt" Ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Szczecin 2004.
  • Analiza porównawcza Projektu narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 i Projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  • Zachodniopomorski Klaster Turystyczny , Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin 2005
  • Strategia rozwoju turystyki województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku.Przygotowanie Audytu turystyki województwa zachodniopomorskiego. Praca wykonywana na zlecenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2005 roku.
  • Analiza wpływu budowy i funkcjonowania Gazoportu na turystykę Świnoujścia i okolic,Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna, Szczecin 2006.
  • Ekspertyza i ocena wniosków z zakresu turystyki w ramach ZPORR na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego - 2005 r.
  • Projekt "Branżowe wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Budownictwo, Transport, Turystyka". EFS, ZPORR, Projekt nr Z/2.32/II/2.6/ZARR/W/I/5/05, 2006-2008.
 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US    
       
    stat4u