strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
         
 

Katedra Zarządzania Turystyką
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

Sekretariat 
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
Kierownik Katedry

pok. 311, tel.: +48 91 44 43 167
e-mail: aleksander.panasiuk@wzieu.pl

dr hab. prof. US Beata Meyer
Kierownik Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

pok. 309, tel.: +48 91 44 43 142 
e-mail: beata.meyer@wzieu.pl

 

 

dr Agnieszka Sawińska

pok. 303, tel.: +48 91 44 43 140
e-mail: agnieszka.sawinska@wzieu.pl

dr Anna Tokarz-Kocik

pok. 305, tel.: +48 91 44 43 169 
e-mail: anna.tokarz@wzieu.pl

dr Adam Pawlicz

pok. 305, tel.: +48 91 44 43 169
e-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl

dr Marta Sidorkiewicz

pok. 310, tel.: +48 91 44 43 143
e-mail: marta.sidorkiewicz@wzieu.pl

dr Anna Gardzińska

pok. 303, tel.: +48 91 44 43 140
e-mail: anna.dolowy@wzieu.pl

 

 

dr Katarzyna Orfin

pok. 310, tel.: +48 91 44 43 143
e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl

 

mgr Aneta Wolna-Samulak

pok. 304, tel.: +48 91 44 43 141
e-mail: aneta.wolna@wzieu.pl

 

 
 

Sekretariat Katedry Zarządzania Turystyką
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, pok. 203
tel.: +48 91 44 43 126
fax.: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US    
       
    stat4u