strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
 

Konferencja naukowo - branżowa

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 
 

"REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

Termin wydarzenia

16 listopada 2016 roku (środa)

 

Miejsce

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

 

Organizatorzy

 

Patronat honorowy

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
- dr inż. Jarosław Rzepa

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
- dr Wojciech Fedyk

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
- prof. dr hab. Edward Włodarczyk

 

Partnerzy

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Turystyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Wydział Ekonomiczny, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Katedra Turystyki

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Szczecin

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Przewodniczący Komitetu

prof. dr hab. Beata Meyer

prof. dr hab. Bogusław Stankiewicz

prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg

dr Zbigniew Głąbiński

 

Tematyka konferencji

 • regionalna polityka turystyczna w układzie instytucjonalnym i instrumentalnym;
 • regionalne strategie rozwoju turystyki;
 • kooperacja i koopetycja w gospodarce turystycznej;
 • fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej;
 • promocja regionalnego produktu turystycznego.

 

Ramowy program merytoryczny Konferencji

 • wystąpienie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – dr inż. Jarosława Rzepy, dotyczące bieżących prac związanych z miejscem gospodarki turystycznej w programach strategicznych województwa zachodniopomorskiego, wsparte wypowiedziami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
 • prezentacje gości Konferencji nt. doświadczeń we współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a regionalnymi podmiotami polityki turystycznej w innych regionach kraju;
 • dyskusja panelowa przedstawicieli zachodniopomorskich uczelni wyższych, zajmujących się problematyką turystyczną dotycząca stanu i kierunków regionalnej polityki turystycznej w województwie zachodniopomorskim.

Program konferencji

 

Materiały konferencyjne

Zgłoszone w terminie oraz pozytywnie zrecenzowane artykuły naukowe zostaną opublikowane w czasopiśmie „Ekonomiczne Problemy Turystyki” (artykuły w języku polskim) lub „European Journal of Service Management” (artykuły w języku angielskim). Aktualna ocena punktowa Komisji Wydawniczej MNiSW dla artykułów publikowanych na łamach tych periodyków wynosi 13 pkt).

Wymogi odnośnie do przygotowania referatów: http://www.wzieu.pl/?y=4502

 

Koszt udziału w Konferencji

 • Koszt udziału w konferencji bez zgłoszenia referatu wynosi 50 zł netto (VAT 23%).
 • Koszt udziału w konferencji ze zgłoszeniem referatu wynosi 550 zł netto (VAT 23%). W ramach niniejszej opłaty można opublikować wyłącznie 1 artykuł naukowy.

 

Ważne daty

 • 31 października 2016 - termin zgłoszenia udziału w konferencji
 • 16 listopada 2016 - termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
 • 4 listopada 2016 - termin wnoszenia opłaty za udział w konferencji

 

Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne należy uiścić na konto:

Bank Pekao S.A.: 24 1240 6654 1111 0010 6884 0511

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie

ul. Cukrowa 8,

71-004 Szczecin

W tytule przelewu należy wpisać: "opłata za konferencję turystyczną oraz imię i nazwisko uczestnika"

 

dr Marta Sidorkiewicz - Przewodnicząca Komitetu
tel.: +48 608 013 956
dr Anna Tokarz-Kocik
mgr Aneta Wolna-Samulak

Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. (91) 44 43 143, fax: +48 91 44 43 116
e-mail: turystyka@wzieu.pl

 
 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US    
       
    stat4u