strona glówna katedra pracownicy nauka zeszyty naukowe przedmioty do pobrania kontakt  
 
 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ruch turystyczny. Trendy - Badania - Organizacja

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 
 

Zapraszamy Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ruch turystyczny. Trendy - Badania - Organizacja", która odbędzie się w dniach 17 - 18 maja 2016 roku w Szczecinie.

Tematyka konferencji:

Ruch turystyczny jest zjawiskiem, którego skala współcześnie stale rośnie. Zmiany zachodzące w zachowaniach turystów pod wpływem czynników związanych z preferowanym stylem życia powodują między innymi uzupełnianie, a czasem nawet wypieranie tradycyjnych form turystyki przez ich nowoczesne formy. Ponadto pogłębianie zjawiska demokracji turystycznej (oznaczającej realizację aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez grupy społeczne dotychczas z niej wykluczone) powoduje sukcesywne pojawianie się nowych uczestników przemieszczeń turystycznych charakteryzujących się specyficznymi potrzebami i oczekiwaniami. Rosnąca liczba turystów w połączeniu ze zmianami w stylu życia oraz paradygmatem zrównoważonego rozwoju determinuje funkcjonowanie rynku turystycznego oraz implikuje zmiany w formach obsługi turystów i charakterze oferty produktowej. Równocześnie nasilają się pozytywne i negatywne konsekwencje ruchu turystycznego w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, zarówno w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa, jak i środowiska przyrodniczego. Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia związane z tematyką ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

 • Współczesne trendy w ruchu turystycznym
 • Nowe formy turystyki oraz modyfikacje klasycznych form turystyki
 • Obsługa ruchu turystycznego (pilotaż, przewodnictwo, animacja, informacja, usługi noclegowe, gastronomiczne i transportowe)
 • Biura podróży jako organizatorzy imprez turystycznych
 • Logistyka obsługi ruchu turystycznego
 • Jakość obsługi ruchu turystycznego
 • Determinanty rozwoju ruchu turystycznego (historyczne i współczesne)
 • Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego
 • Nowoczesne techniki informatyczne w obsłudze ruchu turystycznego
 • Główne obszary recepcji (i emisji) ruchu turystycznego
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego
 • Przestrzenne aspekty przemieszczeń turystycznych
 • Badania ruchu turystycznego
 • Kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

Termin i miejsce konferencji:

Szczecin 17 - 18 maja 2016
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Cukrowa 8
Silver Hotel ****, Rondo H.Hakena 1


Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Beata Meyer - przewodnicząca rady
Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jadwiga Berbeka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Stefan Bosiacki
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Dziedzic
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
Akademia Morska w Gdyni

Prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Oleśniewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józef Sala
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Sikora
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Michał Żemła
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Materiały konferencyjne:

Zgłoszone w terminie oraz pozytywnie zrecenzowane artykuły naukowe zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego z serii Ekonomiczne Problemy Turystyki (aktualna ocena punktowa Komisji Wydawniczej MNiSW dla artykułów publikowanych na łamach tego periodyku wynosi 9 pkt)


Program Konferencji:

17 maja (wtorek) - SZCZECIN WZiEU

08:30-09:00 Akredytacja uczestników konferencji WZiEU)

09:00-09:30 Uroczysta inauguracja konferencji

09:30-11:00 I Panel konferencyjny – TRENDY WE WSPÓŁCZESNYM RUCHU TURYSTYCZNYM

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13.00 II Panel konferencyjny – BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO

13:00-14:00 Obiad

14:00-15:30 III Panel konferencyjny - UCZESTNICY RUCHU TURYSTYCZNEGO (wystąpienia 15 minut)

15:45-19:00 Program kulturalno - krajoznawczy

20:00 Uroczysta kolacja (hotel PANORAMA***)

 

18 maja (środa) – SZCZECIN, HOTEL PANORAMA

07:30-08:30 Spacer wokół Jeziora Szmaragdowego (alternatywnie)

09:30-11:00 IV Panel konferencyjny – ZRÓŻNICOWANIE FORM RUCHU TURYSTYCZNEGO

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 V Panel konferencyjny:
SEKCJA A - RUCH TURYSTYCZNY W REGIONACH
SEKCJA B - KADRY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO

13:00-13:30 Podsumowanie konferencji

13:30-14:30 Obiad

15:00 Wyjazd

 

Koszt udziału w Konferencji:

Opłata konferencyjna wynosi 850 zł brutto (z VAT) i obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 100 zł (łączna opłata 950 zł brutto z VAT) i obejmuje:

 • udział w obradach konferencyjnych
 • nocleg w hotelu Silver****
 • publikację artykułu*
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie (śniadanie, obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe)
 • udział w imprezach towarzyszących

*w ramach opłaty konferencyjnej każdy uczestnik może opublikować wyłącznie 1 artykuł naukowy

Koszt udziału w konferencji bez zgłoszenia referatu wynosi 600 zł brutto(z VAT).


Opłaty konferencyjne:

Opłaty konferencyjne należy uiścić na konto:
23 1030 1276 0000 0000 8352 0078
Bank Handlowy w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Oddział w Szczecinie
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

w tytule przelewu należy wpisać:
"opłata za konferencję turystyczną oraz imię i nazwisko uczestnika"


Ważne daty:

 • 30 września 2015 - termin zgłoszenia udziału w konferencji oraz nadsyłania streszczeń artykułów
 • 30 października 2015 - termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
 • 30 listopada 2015 - termin wnoszenia opłaty za udział w konferencji

Pliki do pobrania:


 

dr Anna Gardzińska - przewodnicząca komitetu
tel.: +48 510 852 888
dr Katarzyna Orfin
dr Agnieszka Sawińska

Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel. (91) 44 43 140, fax: +48 91 44 43 116
e-mail: kzt.szczecin@gmail.com

ORGANIZATOR KONFERENCJI
WSPÓŁORGANIZATORZYSPONSORZYPATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
 
 
 
         
         
         
   
    Copyright by Katedra Zarządzania Turystyką WZiEU US    
       
    stat4u